top of page

สิ่งสำคัญจากใจถึงคุณ

3 simple but effective ingredients:

Vegetables and Herbs

1. ความสดใหม่

เราได้รับส่วนผสมของอาหารที่สดใหม่และปลูกเองโดยไม่ใช้สารเคมี จากชาวประมงและชาวบ้านบนเกาะยาวน้อย
  เราไม่ยอมให้คุณภาพและความสดใหม่ในส่วนผสมในอาหารไทยแตกต่างหรือผิดเพี้ยนไปจากรสชาติดั้งเดิม

2. ความชำนาญ

 อาหารของเราปรุงและใช้ส่วนผสมตามแบบอาหารไทยดั้งเดิมโดยที่ไม่มีการทำการเพิ่มหรือลดส่วนผสมต่างๆลง และยังคงความเป็นไทย ไม่เปลี่ยนรสให้เป็นต่างชาติจนเกินไป
     หลังจากได้คุยกับคนท้องถิ่นเราก็ได้ข้อมูลต่างๆในการเตรียมส่วนผสมสำหรับอาหาร
     เราได้ทำการค้นหาความลับในส่วนผสมต่างๆ และเป็นทริกสำคัญสำหรับเรา

3. ความใส่ใจ

คุณสามารถเรียกมันว่าแรงผลักดันหรือบางคนบอกเราบ้า
พวกเราทำในสิ่งที่เรารักและพวกเรารักในสิ่งที่เราทำ
และพวกเราก็ทำมันในทักษะขั้นพื้นฐานและความใส่ใจทั้งหมดที่เรามี
“Cooking is like love, it should be entered into with complete abandon or not at all.”
(การทำอาหารก็เหมือกับความรัก ที่มันควรจะประสบความสำเร็จทั้งหมดหรือไม่เลย)

Harriet Van Horne 1956

bottom of page